room


 แพเล็ก 


แพเล็ก

เป็นแพนิ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำแคว สามารมมองเห็นวิวแม่น้ำได้ 180 องศา มี 3 ห้องนอน  ห้องน้ำในตัว   ( เป็นเตียงเดี่ยว )

จำนวนเข้าพักได้ 6 ท่าน/หลัง