room


 แพกลาง 


แพกลาง

เป็นแพนิ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำแคว สามารมมองเห็นวิวแม่น้ำได้ 180 องศา มี 4 ห้องนอน  ห้องน้ำในตัว   ( เป็นเตียงคู่ )

จำนวนเข้าพักได้ 8 ท่าน/หลัง ( กรณีพักมากกว่า 8 ท่านขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

**หมายเหตุ**แพหลังนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 10 ท่านค่ะ