room


 บ้านริมหาด 


บ้านริมหาด

เป็นบ้าน 2 ชั้น มองเห็นวิวแม่น้ำ  มี 4 ห้องนอน ห้องน้ำในตัว ( เป็นเตียงคู่ )

จำนวนเข้าพักได้ 8 ท่าน/หลัง ( กรณีพักมากกว่า 8 ท่านขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )